Vil finne bærekraftige transportløsninger

Som et av Norges største byggevarefirmaer leverer Optimera daglig til et hundretalls norske byggeplasser. – Vi tar grep for å redusere utslipp av både klimagasser, NOX og partikler, sier transportsjef Audun Tharaldsen.
optimera
OPTIMERA jobber knallhardt for bedre byggeplasslogistikk og reduserte utslipp. FOTO: OPTIMERA

Første steg på veien mot fossilfri transport er utskifting av selskapets kranbiler. Innen 2020 skal alle bilene være skiftet ut til Euro VI-standard, noe som betyr redusert lokal forurensing. Flere er allerede skiftet ut, og i høst anskaffer Optimera 13 nye lastebiler med redusert utslipp av NOX og partikler fra bilparken.

Investerer i nye biler

– Vi legger stort trykk på dette nå, og utskiftning av bilparken er det største enkelttiltaket vi utfører på transportsiden. Vi satser på løpende utskiftning frem mot 2020, men tar en ekstrasjau i høst, sier transportsjefen. Han forteller at de også setter de samme kravene til eksterne transportører.  – Tiltakene skal gjelde hele vår flåte, sier Tharaldsen.

Likevel er det leveransen av en fullstendig fossilfri kranbil i november Tharaldsen ser aller mest frem til. Bilen, som blir den syvende kranbilen i verden med batteridrevet kran, vil også gå på biodrivstoff. Resultatet er utslipps- og støyfri leveranser fra byggevarekjeden.

Grønne leveranser

– Med denne bilen kan vi virkelig ta ansvar for grønne leveranser. I tillegg vil det helt klart være en stor fordel både for arbeidere og naboer at vi kan operere en støyfri kran, sier Tharaldsen. Optimera tar initialkostnadene ved utprøving av den nye teknologien, men tror at det på sikt vil bli en suksess. – Særlig i bymiljøer tror vi dette vil bli viktigere og viktigere, sier han.

Som transportsjef er det hans oppgave å drive et kontinuerlig utviklingsarbeid, og gode logistikkløsninger er jobb nummer én. – Gode ruter, sampakking og færre og riktigere leveranser er noe vi jobber kontinuerlig med, sier Tharaldsen. – Her har vi sammenfallende interesser med kundene – færre kilometer kjørt er penger spart – samtidig som det gavner miljøet og sparer ressurser.

– Per i dag er transporten våre største fotavtrykk, og vi jobber hardt for at det skal bli mindre, sier han.

 

Side 1