WGBC-Sjefen vil ha grønnere boliger

– Karbonnøytrale bygg er en nødvendighet dersom vi skal nå Paris-avtalens mål om to graders global oppvarming, sier Terri Wills, CEO i World Green Building Society. – I tillegg viser forskning at slike hus ganske enkelt er veldig bra for oss, legger hun til.

IMG_8262
Terri Wills var key note speaker på OBOS’ boligkonferanse 21. september.
Foto: Kjell Jørgen Holbye

Hun brenner for grønne bygg, Terri Wills. Da hun gjestet Norge i september, var budskapet tydelig. – Grønne bygninger har en rekke gode effekter på helse og miljø på både kort og lang sikt, og en ny generasjon kresne arbeidstakere og boligkjøpere vil etterspørre dem, slår hun fast og viser til konsulentselskapet McKinsey, som spår at markedet for helse og velvære vil vokse enormt i årene som kommer. – En ny generasjon vil kreve en helt ny måte å leve på, og de vil kreve bygninger som ivaretar helsen og trivselen deres på en helt ny måte.

Bedre helse i grønne hus

Terri Wills lister opp åtte områder der grønne bygg har en positiv effekt. Innetemperatur, luftkvalitet, lysforhold, lydforhold, planløsning, planter og utsikt, design og beliggenhet er alle komponenter som inngår i planleggingen av en grønn bygning. Og effektene er svært så målbare.

– En studie publisert i British Journal of Psychology viser at arbeidstakere som jobbet nær et vindu sov i gjennomsnitt 46 minutter lenger enn kolleger som ikke fikk dagslys. De samme arbeidstakerne hadde 6,5 prosent mindre sykefravær, forteller Wills, som kan vise til tilsvarende tall også for de andre punktene på listen. – En studie fra Harvard som sammenlignet resultatene fra kognitive tester utført i grønne og ikke-grønne bygninger viste at et grønt miljø gjorde enorme utslag på deltakernes kognitive ytelse. Grønne bygninger øker produktiviteten samtidig som trivselen øker, sier Wills.

Også omgivelsene utenfor bygningen har mye å si. Grønne omgivelser og utsikt til et grønt miljø er en viktig komponent og bidrar også sterkt til helse og trivsel i form av blant annet redusert stress, mindre overvekt, mindre lette psykiske helseplager og lavere forekomst av hjerte- og karsykdommer. – Grønne omgivelser er ganske enkelt bra for oss mennesker, slår Terri Wills fast.

Nødvendig for å nå klimamålet

Men grønne bygninger er ikke bare en fordel for hver enkelt av oss. På et globalt nivå er en satsing på grønne bygninger helt nødvendig for klodens fremtid, mener Wills. – Bygninger står for en tredel av globale utslipp av drivhusgasser om man tar med både produksjon og drift. For å nå målene i Paris-avtalen som skal sikre en temperaturøkning på maksimalt to grader frem mot 2050 er det helt nødvendig at vi satser på karbonnøytrale bygninger nå, sier Wills.

– Våre beregninger viser at vi må redusere utslippene fra bygninger med til sammen 84 gigatonn CO2 innen 2050. Det innebærer at alle nybygg må driftes karbonnøytralt innen 2030, mens alle bygninger må være karbonnøytrale innen 2050, fortsetter Wills. – Bygg må driftes med fornybar energi, helst produsert på stedet, men vi mener at det også kan benyttes fornybar energi fra andre kilder for å oppnå nullutslipp. Det er en gigantisk oppgave, men alternativet er global oppvarming i en skala som vil være fullstendig ødeleggende.

Norge i verdenstoppen

WGBC-sjefen er opptatt av at arbeidet for en grønnere fremtid best kan skje på et nasjonalt nivå, og et verdensomspennende nettverk av 70 Green Building Councils er i aktivitet. Alle arbeider mot det samme målet, men tilpasset behovene i de enkelte land. – Det er så store forskjeller mellom land, både klimatisk og politisk, at det mest effektive er å jobbe ut fra nasjonale forutsetninger. Noen land er kommet langt når det gjelder helse og trivsel, mens andre ligger i forkant når det gjelder sertifiseringer. Det gjøres utrolig mye godt arbeid nå, sier Wills, som er imponert over situasjonen i Norge.

– Jeg forstår at 90 prosent av alle nye næringsbygg BREEAM-sertifiseres i Oslo, og det er et veldig stort tall, sier hun.

Utfordringen her til lands er kanskje å øke bevisstheten rundt helse- og trivselsaspektet ved grønne bygninger og innlemme boligbyggerne i den grønne trenden. NGBCs nye boligmanual er et stort skritt i riktig retning, og både Terri Wills og NGBC-leder Kjersti Folvik har store forventninger til at utviklingen skal skyte fart. Men først må noen misoppfattelser ryddes av veien.

– Vi opplever at det fremdeles er slik at boligutbyggere er engstelig for kostnadene ved sertifisering, forklarer Kjersti Folvik. – Men da må dere snakke mer om gevinstene, utbryter Wills entusiastisk. – Tenk bare på det som kan spares på reduserte strømregninger og vannavgifter – og tenk på hva ekstra overskudd og større trivsel er verdt. Det lønner seg å bygge grønt, og det er noe fremtidens boligkjøpere kommer til å forvente. Det er mange land som kommer til å følge med på det som skjer i Norge, avslutter Terri Wills.

 

IMG_8249
– Et grønt hus er et lykkelig hus som har en positiv innvirkning både på miljøet og menneskene i det, sier Terri Wills (t.h.). Kjersti Folvik er enig.
Grønne bygninger har en rekke gode effekter på helse og miljø både på kort og lang sikt