Tar grønt ansvar

Som ny miljødirektør skal Birgitte Molstad virkeliggjøre OBOS’ ambisiøse miljø- og klimamål. Produksjon av fornybar energi og satsing på miljøvennlige bygg står høyt på prioriteringslisten. Og selskapets egne kontorer skal være klimanøytrale innen 2021.
DCIM101MEDIADJI_0084.JPG
PORTALEN på Lillestrøm.
Foto: LPO

Sivilingeniøren med utdanning fra Manchester og en mastergrad i miljø og utvikling fra London School of Economics får ansvaret for gjennomføring av en klimastrategi med fem underpunkter. Klimanøytralitet i egen kontordrift, produksjon av fornybar energi gjennom solcelleteknologi og vannkraft, miljøsertifisering og satsing på miljøvennlige bygg er viktige bestanddeler.

– Gjennom OBOS Energi bygger vi småskala vannkraftverk på Vestlandet, og på sikt er målet å tilby kraft med opprinnelsesgaranti til boligselskaper tilknyttet OBOS, forteller Molstad. I tillegg satser selskapet på å få erfaring med solcelleteknologi. – Vi etablerer solcellepaneler på seks av våre bygninger nå. De produserer energi til byggene, og vil i tillegg gi oss verdifull erfaring og læring, sier Molstad.

Alle selskaper i OBOS-gruppen skal sertifiseres som Miljøfyrtårn eller tilsvarende sertifisering, og i fremtiden skal alle prosjekter som utvikles av OBOS ha en egen miljøstrategi. – Vi ønsker at alle prosjekter skal ha en miljøstrategi som går ut over forskriftskravene. Hva vi gjør og hvordan hvert prosjekt innrettes, vil være avhengig av premissene i det enkelte tilfellet – men vi har allerede to Futurebuilt-prosjekter på planleggingsstadiet, på Manglerud og Fornebu. Dette blir store forbildeprosjekter,  sier Molstad.

Hun trekker også frem det nylig ferdigstilte Portalen på Lillestrøm. – Her valgte vi BREEAM-Nor-sertifisering i kategorien Very Good, forteller Molstad. Portalen består av et kontorbygg på 17 000 m2, to boligblokker, en næringsetasje med underliggende parkeringskjeller, samt et hotell, og er på totalt ca. 55.000 m2. Det er kontordelen som er BREAAM-NOR-sertifisert. Bedre inneklima og ikke minst mer dagslys er blant fordelene for de ansatte som skal jobbe i bygget.

– Å ha utviklet og bygget et BREEAM-prosjekt har gitt oss mye erfaring og kunnskap rundt hvordan ulike BREEAM-krav kan påvirke et prosjekt, ikke minst hvor viktig det er at man kommer inn og får vurdert ting tidlig. Det øker bevisstheten til hvilke kvaliteter vi leverer og ønsker, sier Molstad. Det er for tidlig å si hva slags virkning sertifiseringen har på driften, men OBOS vil vurdere BREEAM-sertifisering på alle fremtidige utviklingsprosjekter, sier miljødirektøren.

OBOS forvalter over 214 000 boliger, og Molstad er opptatt av hva som kan gjøres med den eksisterende boligmassen på sikt. Hun er også interessert i hva BRREAM-NOR for bolig kan bety for miljøvennlig boligbygging. – En sertifiseringsordning for bolig er en god måte å gjøre boligkjøpere oppmerksomme på hva de kjøper, og vil gjøre det lettere å ta miljøriktige valg. Det krever selvfølgelig at ordningen blir kjent  – og jeg håper dette er noe boligkjøpere vil etterspørre, sier hun.

Et siste punkt på Molstads liste er programmet OBOS gir tilbake. Her har selskapet opprettet en pott som blant annet boligselskapene kan søke om midler fra for å gjennomføre aktiviteter innen klima, miljø og uterom i eget nærmiljø, og OBOS skal også etter hvert initiere egne prosjekter innen bomiljø og innovativ utvikling. – OBOS er en medlemsbedrift, og vi ønsker å gi noe tilbake til våre medlemmer, avslutter Molstad.

side400
BIRGITTE MOLSTAD er ny miljødirektør i OBOS.
FOTO: Nadia Frantsen
Å ha utviklet og bygget et BREEAM-prosjekt har gitt oss mye erfaring og kunnskap rundt hvordan ulike BREEAM-krav kan påvirke et prosjekt.