Hotell i miljøsærklasse

Comfort Hotel Bergen Airport åpnet 28. februar og vil bli Norges første BREEAM-NOR-sertifiserte hotellbygg. – Hotellet inngår i en helhet der BREEAM-sertifisering er en del av reguleringsplanen, forteller Arild Bruvik i Linstow Eiendom.
top04
COMFORT HOTEL BERGEN LUFTHAVN vil bli Norges første BREEAM-sertifiserte hotellbygg.
FOTO: Inger Marie Grini

Det BREEAM-sertifiserte(pt foreligger ikke sertifiseringen) hotellet med 304 rom er nemlig første byggetrinn i den planlagte Bergen Business Park, et grønt utbyggingsprosjekt med ambisjon om å bli en motor i næringsutviklingen i vestlandsbyen. Alle bygg i området skal BREEAM-NOR-sertifiseres med Very Good som laveste kategori, i tillegg til at hele området er et pilotprosjekt for BREEAM Communities. Både hotellet og områdesertifiseringen er sertifisert i henhold til en bespoke-løsning, der britiske krav tilpasses norske forhold.

– Erfaringene med sertifiseringen er klart positive, sier Bruvik. – Det skaper et fokus og engasjement i prosjektet, og sikrer både dokumentasjon og kvalitet i alle ledd. Dessuten opplevde vi at underentreprenører og –leverandører var godt forberedt. BREEAM-NOR er definitivt i ferd med å bli en del av den norske bygghverdagen, sier Bruvik.

 

I utgangspunktet var prosjektet tenkt sertifiser i kategorien Very Good, men halvveis i prosjektet ble ambisjonene økt, og man valgte å førsøke å gå for Excellent. – Dette ble skrinlagt på grunn av at vi rett og slett hadde for lite å gå på. Det var investeringsvilje til å nå Excellent, men risikoen for at vi ikke ville klare de ekstra poengene var for stor, forteller Bruvik. Han tror Excellent hadde blitt resultatet om de hadde kommet tidligere i gang. – Bygget er i praksis veldig tett opp mot Excellent, og mulighetene var der. Vi kunne med hell kommet tidligere på banen med Excellent-ambisjoner, sier han.

Siden prosjektet vil bli sertifisert i en bespoke-prosess, har Bruvik forholdt deg til UKGBC i London. Prosessen har vært smidig og god, om enn litt mer tidkrevende enn om prosjektet skulle vært sertifisert i Norge, forteller Bruvik.

Bruvik er klar på at BREEAM-sertifiseringen er av et gode og tilfører kvaliteter, men kan fortelle at Linstow ikke er i stand til å konkret tallfeste verdien av sertifiseringen. Likevel er han sikker på at markedet etter hvert vil etterspørre sertifiserte bygg, også innenfor hotell. – Større leietakere og byggherrer er allerede på banen og er bevisste på fordelene med miljøvennlige bygg. Etter hvert vil enkeltindivider, boligkjøpere og mindre leietakere følge etter, sier han. – Ved et eventuelt fremtidig salg vil sertifiseringen ha en verdi, men det er fortsatt vanskelig å fastsette denne verdien helt konkret, sier han.

Gjennom de neste 20 årene vil området rundt Bergen lufthavn Flesland være gjenstand for storstilt utbygging. Comfort-hotellet er del av fase 1, som også omfatter tre kontorbygg på til sammen 18 000 kvadratmeter. Målet er å bygge et robust og innovativt miljø tilknyttet det trafikknutepunktet Bergen lufthavn Flesland utgjør.

– Målgruppen er nasjonalt og internasjonalt orienterte selskaper som har nytte av å ligge tett på flyplassen, og kan skape innovasjon og vekst i vår region. Lokaliseringen sikrer effektiv og hurtig kommunikasjon både til Bergen sentrum, resten av Norge og internasjonalt, avslutter Bruvik.

BREEAM-NOR er definitivt i ferd med å bli en del av den norske bygghverdagen