MILJØFLYPLASSEN

Da Nye Oslo Lufthavn Gardermoen åpnet tidligere i år var det som en av verdens første lufthavner med BREEAM-sertifikat. – For OSL som byggherre og Nordic som arkitekter var dette en naturlig konsekvens av svært høye miljøambisjoner tidlig i prosjektet, sier sivilarkitekt og partner i Nordic Office of Architecture, Christian Henriksen, som også var med på den originale hovedutbyggingen.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
PIREN ER DESIGNET for minimalt varmetap.
FOTO: IVAN BRODEY.

– Vårt motto for den nye utbyggingen var Terminal 1, sier Henriksen. I det legger arkitekten at det var et viktig mål å unngå den situasjonen som preger en rekke av verdens største flyplasser – spredte terminaler der reisende må benytte transportmidler mellom terminalene og vite hvilken terminal de skal til – med tilhørende stress og usikkerhet i orienteringen gjennom flyplassen.

– Helt fra hovedutbyggingen var det viktig for oss å skape et forutsigbart og tydelig forløp gjennom hele bygget, fra landsiden via check-in, sikkerhetssjekk og gate. Dette oppnår vi blant annet ved å benytte transparente flater mellom sonene, som gjør det tydelig for reisende hvordan de skal bevege seg. Dette ville vi videreføre i utbyggingen av avgangshallen, sier Henriksen. – Designprinsippene for hovedutbyggingen er i stor grad lagt til grunn også ved nybygget, legger han til. ”A sense of place” er uttrykket arkitekten bruker når han skal forklare løsningen.

– Ved siden av å bidra til orientering, er glasset også et viktig element for å skape stedegenhet, forklarer Henriksen. – Skandinavia og Norge er preget av et spesielt dagslys, og vi ville høste dette dagslyset i så stor grad som mulig, sier han. – Dette gir reisende en følelse av lokalitet, en følelse av å være et sted som ofte er fraværende i lufthavner. Samtidig reduserer det behovet for innendørs belysning, noe som er gunstig i et energiperspektiv. – Vi har også vært veldig opptatt av å opprettholde siktlinjer mot den omkringliggende skogområdene, forteller han. – Siktlinjer gjennom hele bygget er også med å skape den orienteringsevnen vi har vært opptatt av å fremme.

Utstrakt bruk av tre er gjennomgående på Gardermoen, også i den nye delen. Når det gjelder den nye piren, forteller Henriksen at den er formet med et rørformet snitt, for å skape en minimal overflate der en stor del kan defineres som tak. Det gir minimalt energitap til omgivelsene, og piren møter passivhusstandard. – Designmessig er pirsen tegnet for å innordne seg i det eksisterende bygget. Det skal passe inn i bygningshierarkiet, sier Henriksen. – Dessuten har vi vært uhyre opptatt av arealaffektivitet, sambruk av arealer og fleksibilitet. Gardermoen er antakelig opp mot dobbelt så arealaffektiv som mange sammenlignbare lufthavner og er i dag designet for opptil 35 millioner passasjerer årlig.

Miljøambisjonene var store allerede ved prosjektets oppstart i 2010. Noe senere i prosjektet ble det bestemt å benytte BREEAM NOR-sertifisering, og man endte altså på Excellent. – Vi er neppe mange poeng fra Outstanding, men vi er fornøyde med Excellent. BREEAM NOR er en standard for miljøsertifisering som er anerkjent og utbredt, og vi sitter på betydelig kompetanse på feltet, sier Henriksen. – Materialvalg, avfallshåndtering, transportløsninger, energihåndtering og flere andre parametere var tidlig planlagt i et helhetlig miljøperspektiv for øye, og det er både inspirerende og hyggelig å få en bekreftelse på at vi har tenkt riktig.

Blant spesielle miljøløsninger trekker Henriksen frem at de henter ut energi fra kommunalt spillvann. Mest spesielt er kanskje likevel innsamling av snø til kjøling. – Om vinteren blir all snøen som måkes vekk fra rullebanenen samlet i store oppbevaringskummer og dekket med sagflis. Dette blir så benyttet til kjøling i de varme sommermånedene, forteller Henriksen.

– For oss er dette en helt naturlig måte å tenke på. I dette prosjektet har BREEAM snarere kostnadsbesparende enn fordyrende, siden ambisjonene var der fra begynnelsen av. Sertifiseringen av en naturlig følge av det som allerede var gjort og planlagt, avslutter han.

2_Oslo_Lufthavn_Utvidelse_Copyright_Ivan_Brodey_N8_print
TRE ER BRUKT som et gjennomgående materiale på Oslo lufthavn Gardermoen.
BREEAM-NOR er en standard for miljøsertifisering som er anerkjent og utbredt, og vi sitter på betydelig kompetanse på feltet.