BREEAM i Bergen

– Å bygge miljøvennlig er et samfunnsansvar vi gjerne påtar oss. Det sier Terje W. Gilje, administrerende direktør i BOB, som har valgt BREEAM NOR som sertifiseringsordning.
top05
Liaparken, BOBs nye prosjekt i Åsane, vil inneholde 127 leiligheter på 36 til 115 kvadratmeter. Prosjektet skal BREEAM-NOR-sertifiseres.

– BOB oppfører rundt 400 boliger i Bergen hvert år, og det gjør oss til en samfunnsaktør. Vi har lett lenge etter en miljøsertifiseringsordning med tilstrekkelige ambisjoner, og har falt ned på BREEAM NOR. Det er jo et innarbeidet system når det gjelder næringsbygg, så da BREEAM på bolig ble lansert, ønsket vi å benytte manualen, sier Gilje. Han vil ikke forplikte BOB til å BREEAM NOR-sertifisere absolutt alle nye bygg, men understreker at det er en sentral ambisjon å bygge miljøvennlig. – Dette handler om et ekte miljøengasjement som gjennomsyrer vår organisasjon. Vi vil være med å dra lasset og ta miljøvennlig boligbygging ett steg videre, og investerer derfor gjerne i den kompetansen som kreves, fortsetter han. Han opplever at både arkitekt- og ingeniørmiljøene er positive.

– Våre samarbeidspartnere viser stor interesse for BREEAM, og miljøengasjementet stikker faktisk dypt, sier han.

Fem BREEAM-prosjekter

For øyeblikket har BOB fem prosjekter på tegnebrettet, som alle skal BREEAM NOR-sertifiseres. Organisasjonens egen bygning i Nygaardgaten skal totalrenoveres, og boligprosjekter i Liaparken og Damsgårdsundet er blant nye satsinger som skal sertifiseres. Gilje vet ennå ikke hvilken klasse det skal tas høyde for.

– Dette er noe som må vurderes for hvert enkelt prosjekt. Enkelte poenger kan vi rett og slett ikke oppnå her i Bergen, som for eksempel rensing og resirkulering av gråvann. Det gjøres ikke her – til det har vi rett og slett for mye vann, smiler Gilje. Han tror miljøsatsingen har betydning også når det gjelder kvalitet på de nye boligene.

– BREEAM NOR stimulerer til kvalitetssikring i alle ledd, og det er klart at vi kommer til å skjerpe kvalitetssikringsarbeidet ytterligere som et ledd i sertifiseringen. Alle produkter som skal inn i våre prosjekter vil jo nå bli sporet, og vi kommer til å gå leverandører og underleverandører etter i sømmene. Det vil helt klart få positive konsekvenser for kvaliteten på boligene, sier han.

Utfordrer politikere

Selv mener boligbyggelagdirektøren at målet bør være å få innført BREEAM NOR som norsk standard for boligbygging, men det er skjær i sjøen, mener han. – Det å få boligkjøpere til å ville investere ekstra i en miljøvennlig bolig tror jeg vil ta lang tid, sier Gilje, som så langt ikke har sporet nevneverdig interesse for miljøsertifiseringen hos egne kunder. Han er derfor soleklar på at det er nødvendig med politiske virkemidler for å sette skikkelig fart i utviklingen.

– Se på den norske elbilsuksessen. Det er et resultat av politiske virkemidler som fritak fra bompenger, gratis parkering og adgang til kollektivfelter. Det har gjort det lønnsomt å ha elbil, og noe lignende må til når det gjelder miljøvennlige boliger, sier BOB-direktøren. – Stortingspolitikerne må på banen med et avgiftsregime som fremmer miljøvennlig boligbygging. Bare på den måten vil utviklingen gå fort nok, sier Gilje.

Våre samarbeidspartnere viser stor interesse for BREEAM, og miljøengasjementet stikker faktisk dypt