Kommunene bør kunne kreve BREEAM

Som et ledd i satsingen på miljøriktig bygging bør lokale bygningsmyndigheter få anledning til å kreve miljøsertifisering av nybygg innen både bolig og næring, mener stortingsrepresentant og Venstre-nestleder Ola Elvestuen (V).
IMG_8290
STORTINGSREPRESENTANT Ola Elvestuen (V) har store miljøambisjoner for byggenæringen.
Foto: Kjell Jørgen Holbye.

– Vår akademiske verden blir stadig mer global, med mobile forskere og internasjonal stab. Markedet vi orienterer oss mot, er også internasjonalt. Derfor har vi som mål å bli en internasjonal spiller. Vi jobber aktivt med benchmarking mot de beste i Europa, sier Øystein Thøgersen, rektor ved Norges Handelshøyskole (NHH).

– Vi tenker at når endringene i samfunnet og i næringslivet skjer så mye raskere enn før, vil høyere utdanning, forskning og innovasjon ha en grunnleggende betydning for utviklingen i samfunnet. Universitetet må ha nær kontakt med sektorene vi utdanner til – og forsker på – for å være bedre rustet til å møte behovene som kom-mer, sier Marit Boyesen, rektor ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Hva er hovedutfordringene for framtidens undervisning slik dere ser det?

– Her finnes det flere muligheter enn utfordringer. Digitaliseringen vil gi flere grupper adgang til høyere utdanning. Jeg tror også digitaliseringen vil øke studentinvolveringen i undervisningen og studentaktiv forskning. Mens den største utfordringen vil være å ha økonomi til å holde tritt med den teknologiske utviklingen på undervisningsområdet, sier Marit Boyesen.

– Vi kommer til å oppleve flere megatrender. Digitalisering er den viktigste trenden for øyeblikket. NHH skal løpende tilpasse seg en verden i endring, men samtidig må vi    unngå å hoppe på døgnfluene. Nå har vi fullt trykk på digitalisering i kursene våre, og vi skal være helt i front innen eksempelvis finansteknologi. Kursene skal ha både substans og relevans, og de må derfor være forskningsbaserte. Analytisk kunnskap skal vare et livsløp. Det er også viktig å se på de mulighetene som åpner seg for lærerne. Det å utvikle seg pedagogisk ved å bruke ny teknologi er viktig. Vi kommer også til å fortsette å forsterke kontakten med næringslivet. Bare i fjor hadde vi 200 gjesteforelesere fra ulike bransjer og klynger på masterstudiet, sier Øystein Thøgersen.

Hva er utfordringen i deres region spesielt?

– Det er å lykkes med omstillingen til et mer mangfoldig næringsliv. Olje og gass vil fortsatt være viktig, men regionen må få flere bærekraftige næringer. Vi må klare å transformere kompetanse innen olje og gass til andre områder. Gode eksempler her er anvendelser innen medisin og miljøvennlig energi. I denne transformasjonen har universitetet en viktig rolle å spille, sier Marit Boyesen.

– Vi opplever at næringslivet og næringsrådet i Bergen har internasjonale ambisjoner, spesielt innen finans og finansteknologi. Det at vi vil spille i en internasjonal divisjon, er da bra for næringslivet i Bergen. Vi kan spille hverandre gode, sier Øystein Thøgersen.

– Hvordan jobber dere for å gi studentene den beste ballasten i møtet med denne framtiden?

– Vi utvikler næringslivskontaktene våre og jobber for å få flere formelle partnere. Vi jobber også aktivt med livslang læring, utvikler alumninettverket vårt og jobber med å styrke internasjonale allianser med andre universiteter, sier Øystein Thøgersen.

– Universitetet i Stavanger har både digitalisering, internasjonalisering, samfunnsutvikling og innovasjon som tverrgående og gjennomgripende satsingsområder. Vi har også tett kontakt med regionens samfunns- og næringsliv, der studentene involveres i innovasjons- og entreprenørskaps-aktiviteter. Vi jobber aktivt med å styrke studienes arbeidsrelevans og knytter studentene enda tettere til kultur-, samfunns-og arbeidslivet underveis i studiene, sier Marit Boyesen.

Hva er det viktigste studentene tar med seg fra universitetet?

– Forhåpentligvis substans som varer. Men også evne til refleksjon og etisk tankegang. Vi håper de får noen varige verdier som kan pares med en kontakt med næringslivet som får det hele til å føles relevant. Vi vil også at studentene skal tenke at de går ut fra et sted som er en internasjonal spiller, som har trykk på sakene og ikke er sidrumpa. Et sted som samhandler med et samfunn i endring, sier Øystein Thøgersen.

– Det viktigste studentene tar med seg ut i arbeidslivet, er en solid basiskompetanse, evne til kritisk refleksjon og evne til læring. Studentene må være rustet til livslang læring i en omskiftelig verden, avslutter Marit Boyesen.

BREEAM er et velprøvd og veldokumentert verktøy som har skapt god fart i byggingen av miljøvennlige og klimavennlige næringsbygg, og er kjent i næringen.