ARTIKKELANNONSE

Rask oppgradering av tinghuset

Drammen Tinghus har fått ettermontert toaletter på 40 celler, i en bygningsmasse som stammer helt tilbake til 1962. Denne oppgraderingen av cellene var krevende, fordi tingretten i samme bygg ikke kunne forstyrres. Byggearbeidet måtte derfor ferdigstilles i løpet av bare 6 uker i sommerferien.
2017-10-17_1935
Cellene ved Drammen Tinghus er nå utstyrte med vakuumtoaletter for å gi innsatte bedre sanitærforhold. Arbeidet ble gjort i løpet av bare 6 sommeruker for å ikke forstyrre tingretten i samme bygg.
Foto: Statsbygg

Sivilombudsmannen hadde tilsyn hos Kriminalomsorgen, og da ble det påpekt
at cellene ved tinghuset manglet toaletter. Etter tilsynsbesøket valgte
Kriminalomsorgen å installere toalett på hver celle, men jobben måtte gjøres
i rettsferien som varer bare 1,5 måned.

Det kunne blitt utfordrende å installere vanlige toaletter på så kort tid, sier Jan
Dyre Vaa som er forvaltningssjef for region sør i Statsbygg. Via prosjektlederfirmaet T-2 Prosjekt AS som Statsbygg benytter, fikk han nyss i at det fantes en alternativ sanitærløsning med vakuumtoaletter som fint kunne monteres innenfor den tilgjengelige tidsrammen. Løsningen var
til og med norsk. Men for å se den i praksis, reiste representanter fra Kriminalomsorgen, Statsbygg og T-2 Prosjekt over grensen til Sverige. Der hadde et svensk fengsel brukt vakuumtoaletter fra norske Jets Vacuum AS i en årrekke. Erfaringene deres var gode.

– Dette med vakuumtoaletter virket interessant. Statsbygg skal være innovative og nytenkende, gå foran i byggebransjen. Vi skal ikke være den som
sitter og venter, vi skal være pådriveren for nye løsninger. Samtidig skal løsningene fungere. Kontraktsformen i dette tilfellet var en samspillsentreprise. Det går kort ut på at rådgiverne kommer med sine anbefalinger om valg av løsninger, og så kobler vi på entreprenør og ser på praktisk gjennomførbarhet,
påpeker Vaa.

I Drammen Tinghus resulterte valget av vakuumtoaletter i enklere installasjon
og mindre arealbruk, så gjennomførbarheten var det ikke noe å si på. En
heissjakt som ikke lenger var i drift benyttes nå som vertikal gjennomføring for et samlet avløpsrør fra samtlige 40 toaletter. Alternativet med vanlig WC ville vært å lage gulvgjennomføringer flere steder i bygningsmassen. Med vakuumtoalettene unngikk man dette, og holdt samtidig fristen.

– Et slikt prosjekt med så kort byggeperiode må planlegges veldig nøye. Med vakuumtoaletter kunne alt klargjøres og forberedes i forkant, så selve gjennomføringen gikk derfor veldig bra. Det var ingen problemer under arbeidet. På sikt skal forøvrig et helt nytt tinghus på plass, men tidsperspektivet
er vanskelig å forutsi. Myndighetene må bevilge penger, så dette kan ta tid, sier Vaa.

Det nåværende Drammen Tinghus synger altså på siste verset. Men i det som antakelig er den siste fasen av tinghusets levetid, har de innsatte endelig fått verdige sanitærforhold på cellene ved hjelp av et moderne, norsk toalettsystem.