ARTIKKELANNONSE

Det lønner seg å tenke grønt

– også på kontorinnredning
KP09-000890A

Ønsker du og organisasjonen din å bidra til å skape mer bærekraftige løsninger? Da er dere en del av en viktig internasjonal trend. Bærekraft er for alvor satt på det internasjonale kartet og FN har utarbeidet 17 nye globale mål for bærekraftig utvikling i deres «Sustainable Development Goals». Fra og med 2016 skal disse målene bygge videre på tusenårsmålet og være verdens felles mål mot år 2030.

Denne større internasjonale trenden kan oversettes ned til ulike bransjer og virksomheter verden over. For produsenter og innkjøpere av møbler gir denne trenden utslag i å ta ansvar for hele verdikjeden, fra start til slutt. Kunnskap er viktig, og innsikt i hvilke råvarer som brukes, relasjoner rundt design og ikke minst om produsenter av ulike produkter, er helt nødvendig.

Det blir stadig mer fokus på bærekraftighet i samfunnet vårt. Vi tenker mer over hva vi spiser, måten vi reiser på og hvilke produkter vi velger. Noen mener at det bare er en trend, men det å tenke «grønt» på kontoret er faktisk en investering. Bare se her på noen av fordelene:

Reduserer sykefraværet

For at mennesker skal yte sitt beste på jobb, er det kjempe viktig at de har det bra. Sykefravær er verken bra for den ansatte eller for virksomhetens bunnlinje.

Møbler og alt annet vi har i et bygg avgir gasser avhengig av hvilke materialer som er brukt. Det påvirker inneklimaet som igjen påvirker vår fysiske og psykiske helse. Miljøvennlige og ergonomiske produkter bidrar til et godt arbeidsmiljø for de ansatte og reduserer sannsynligheten for at de jobber på seg belastningsskader.

Bedrer omdømmet

Kunden velger i større grad bedrifter som har et bevisst forhold til miljø og kan bevise bærekraftig produksjon av produkter eller tjenester. De er også villig til å betale litt mer for produkter som er produsert på en bærekraftig og etisk måte.

Dessuten ønsker miljøvernministeren og andre myndigheter å sette høyere krav til grønne anskaffelser i det offentlige.

En virksomhet med «grønn» profil vil skille seg positivt fra konkurrentene og fremstå som en mer seriøs og fremtidsrettet virksomhet.

Gir arealbesparelser

Mange virksomheter har for store lokaler. De ansatte har da gjerne hvert sitt cellekontor, selv om de ikke utnytter det mer enn halve dagen. Det å bruke lokalene på en mer fleksibel måte, er også en måte å tenke grønt på.

Arealbesparelsen kan bli på så mye som 50%. Mindre lokaler mindre gir mindre strøm, utstyr og møbler. Det handler om å effektiviserer de områdene vi bruker. Jo flere som er smarte på dette her, jo mindre areal trenger man på samme arbeidsstyrken. Dette vil forplante seg i behovet for antall nybygg.

Lønner seg i lengden

Det å kjøpe kvalitet gir stor innvirkning på miljøet og virksomhetens økonomi. Kvalitet koster, men dersom produktet varer i 30 år kontra at det må kastet etter to, vil det i lengden bli billigere. Kvalitetsprodukter er også lettere å reparere og freshe opp. Det er for eksempel mange som velger å skifte stoff på stolene sine istedenfor å kjøpe nye.

Møter fremtidens ressursmangel

Møbler som kan plukkes fra hverandre og resirkuleres er bra for miljøet og vil i fremtiden gi virksomheten stor økonomisk verdi. Foreløpig sparer man ikke mye på å resirkulerer det man har. Det tar mer tid å hente inn og bearbeide de gamle produktene enn å kjøpe nytt. Jeg tror at dette vil snu når vi får en reell ressursmangel.

Det øyeblikket stålet i understellet på et gammelt arbeidsbord blir en ressurs, og det blir billigere å bruke dette enn å hente det ut tradisjonelt, vil resirkulering få en helt annen utstrekning. Da vil det faktisk ha en verdi. Nå må du betale for å bli kvitt det på fyllinga, selv om det egentlig er råvarer som kan benyttes på nytt.

Fordelen er at når du velger kvalitetsløsninger preget av et høyt fokus på viktige områder innen bærekraftsarbeidet, som håndverk, samarbeid og ergonomi, vil du få sunnere, gladere og mer produktive medarbeidere. For gode kontormøbler og kontorløsninger skaper et godt arbeidsmiljø, og et godt arbeidsmiljø påvirker bunnlinjen din. Det betyr også en mer vellykket og mer bærekraftig virksomhet.