Det lønner seg å ligge i front

Folvik800
La oss avkrefte myten først som sist – det er ikke dyrt å bygge miljøvennlig. Det som ER dyrt og risikofullt – for folk, samfunn og klima- er å bygge med lav miljøstandard. NGBC vil med dette bilaget sette fokus på at bærekraftige bygg er veien å gå uavhengig om det er privat bolig eller et offentlig bygg. Les for eksempel om hvordan BREEAM ble kostnadsbesparende og ikke fordyrende på den nye Gardermoen-terminalen,  i intervjuet med Nordic Office of Architecture.
Vi observerer at offentlige byggherrer ligger bak de private når det kommer til å stille miljøkrav ved rehabilitering og utbygging, og at mange kommuner mangler kompetanse og virkemidler for å ta gode valg og bestille miljøriktig.
Vi har snakket med stortingsrepresentant og Venstre-nestleder Ola Elvestuen (V) som mener at BREEAM absolutt kan være et svært relevant verktøy for kommunene i arbeidet for mer miljøvennlig bygging. Det er jo et velprøvd og veldokumentert verktøy som han sier.

Men så er det jo slik at noen kommuner ligger litt foran andre. Oslo kommue har ambisjon om å bli klimanøytral innen 2030, og stiller nå f.eks. krav om at alle byggforetak skal rapportere hvor mange av byggeprosjektene som har utslippsfri anleggsdrift, og kommunen har et mål om at dette skal bli 100 %. I tillegg skal kommunens egne formålsbygg ha krav om at byggene skal tilfredsstille krav til passivhusstandard eller tilsvarende. Med andre ord; Oslo kommune ligger i front. Bli inspirert av administrende direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen på side 18.

Nå kommer BREEAM-boligene. Vi har klokkertro på at miljøsertifisering er et godt verktøy på veien til et grønt bygg. Vi ser selvfølgelig at det absolutt går an å bygge bærekraftig uten BREEAM, men da er det ekstra viktig å ha en stabil og god prosess med nøye planlegging og oppfølging underveis. Vi ser også at flere store aktører som Veidekke velger BREEAM i nye boligprosjekter og det synes vi er gledelig, både for miljøet og for boligkjøperne. Mer kunnskap om grønne bygg blant boligkjøpere fører til økt konkurranse, og stadig bedre og grønnere bygg. Grønne, helsefremmende bygg er nemlig den nye «Trillion dollar business» skal vi tro CEO i World Green Building Council, Terri Wills som også er intervjuet i dette bilaget.

For å komme i mål med Norges globale klimaforpliktelser, bør offentlig sektor gå foran ved å velge miljøløsninger som er mer ambisiøse en minstekravene i Byggeteknisk forskrift. Det vil spare både kommunekasser og klimautslipp. Vår erfaring er at det lønner seg å ligge i front.

Kjersti sign

Kjersti Folvik, leder i NGBC