ARTIKKELANNONSE

BREEAM-NOR sikrer at miljømålene blir nådd

Omsorgsbygg Oslo KF har god erfaring med bruk av BREEAM NOR som verktøy for å bygge miljøvennlige og energieffektive bygg. Minimumsstandarden i alle prosjekter er Very Good, men flere av byggene oppnår nå Excellent uten at det koster noe særlig ekstra.
Omsorgsbygg_bilde_NGBCBreeam_endeligsertifikat-2
Administrerende direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg Oslo KF mottar det synlige beviset på at Ullerntunet helsehus har fått karakteren Excellent i BREEAM-NOR. Daglig leder Kjersti Folvik i NGBC sa under overrekkelsen at hun var glad for at byggherrer som Omsorgsbygg går foran i miljøarbeidet.

Det startet med Ullerntunet helsehus, som er det første norske sykehjemmet som er sertifisert i BREEAM NOR. Sykehjemmet oppnådde Very Good-status for designfasen, og i løpet av bygge-perioden ble det klart at Excellent var innen rekkevidde, med forholdsvis enkle grep. Ekstrakostnaden ble på rundt en million kroner, en dråpe i havet i forhold til totalkostnaden på snaut 700 millioner.

Ullerntunet ble tatt i bruk i januar 2017. Omsorgsbygg ønsket å benytte BREEAM NOR på sykehjemmet, men da Ullerntunet ble prosjektert, fantes det ingen norsk BREEAM NOR-manual for sykehjem. Omsorgsbygg bestilte derfor dette, og har sånn sett banet vei for andre tilsvarende bygg i Norge.

Alt skal inn i BREEAM

BREEAM-NOR er allerede et viktig styringsverktøy for miljøarbeidet i Omsorgsbygg, og vil også spille en viktig rolle i årene som kommer.

– Det kommer mange nye bygg fra oss, og alle skal BREEAM-sertifiseres. Vi skal bygge brannstasjoner, storbylegevakt, barnehager, sykehjem og omsorgsboliger for rundt 14 milliarder kroner, slår han fast.

Johansen brenner for at offentlige aktører leder an for å bygge mer miljøvennlig, og mener at det vil betale seg i et livsløpsperspektiv. Ett av hovedmålene til foretaket er å være ledende på bygging og drifting av miljøvennlige bygg. Sertifiseringsordningen har vært et godt verktøy både for å sette mål og for å nå dem.

– BREEAM har vist seg å være nyttig for å opprettholde ambisjonsnivået gjennom alle faser av byggingen. For å oppnå poeng blir vi utfordret til å se utover bare bygget, på elementer som transport, energikilder og ytre miljø. Det at vi har en tredjepart som både utfordrer oss og hjelper oss, er også veldig verdifullt, sier Johansen.

Krav tiltrekker seg gode entreprenører

– Offentlige aktører skal ikke være redde for å sette krav når vi lyser ut konkurranser. Vår erfaring er at høye krav tiltrekker seg gode entreprenører, og at bransjen spiller godt på lag for å komme med løsninger. De gode løsningene gir totalt sett en merverdi for Omsorgsbygg og for Oslo kommune; miljøvennlig bygging gir god samfunnsmessig verdi, og vi ser også en økt stolthet over egen arbeidsplass og et økende antall søknader på ledige stillinger, sier Per Morten Johansen.