ARTIKKELANNONSE

VEDAL utvider satsning på BREEAM-NOR

Da den nye BREEAM-NOR for bolig-manualen ble utarbeidet, var miljøansvarlig i VEDAL, Marie Indrelid Winsvold, sentral i arbeidet.  Som overordnet BREEAM-ansvarlig for Eufemias hage i Bispevika kunne jeg bidra til utveksling av viktig erfaring mellom prosjektet og manualen, sier hun.
image001

Sammen med Oslo S utvikling (OSU) har vi hatt mulighet til å teste ut BREEAM for bolig i praksis i forprosjektet til Eufemias hage, og var med på å tilpasse manualen til norske forhold, sier Winsvold. – Nå er Eufemias hage det første bolig-prosjektet som er designfase-sertifisert. Vi har hatt med oss en dyktig AP-rådgiver, Randi Lunke, fra WSP, og Revisor, Monika Kviljo, fra Rambøll som har bidratt til en konstruktiv og sømløs prosess.

Winsvold trekker frem inneklima som en av de største fordelene ved en BREEAM-sertifisert bolig. Det er spesielt fokus på ren og tørr byggeplass og uttørking slik at innebygd fukt unngås. Innebygd fukt i bygningsdeler kan føre til mugg og sopputvikling som igjen kan utløse alvorlig astma og allergi i tillegg til å være kreftfremkallende.

Vi tilbringer stadig mer tid innendørs og hjemmene våre påvirker store deler av livet vårt. Det er et viktig sted å starte om vi vil forbedre helse og velvære. Boliger med godt dagslys, kvalitetssikret akustikk, med mulighet for friskt luftinntak, uten innebygd fukt og materialer uten avgassing skaper et optimalt inneklima til glede for beboerne.

– Som boligkjøper vil det å se etter BREEAM-NOR-sertifiseringen bli en enkel måte å sikre seg kvalitet. Det skal bli spennende å se utviklingen.

Med bakgrunn i de kvaliteter miljøsertifiserte bygg bidrar til, tilbyr stadig flere banker ekstra lav rente på boliglån der det er gode miljø/energi- tiltak såkalt miljølån.

Den erfarne sivilingeniøren kom til VEDAL med BREEAM-NOR revisorkompetanse i bagasjen. Nå er det miljøarbeid på heltid, og etter seks år som miljøansvarlig i VEDAL kan hun slå fast at BREEAM-NOR er blitt en standard for kvalitet- og miljøsertifisering av bygninger. De fleste prosjekter VEDAL-konsernet er involvert i, innbefatter BREEAM-sertifisering, og selskapene i konsernet har opparbeidet solid kompetanse på feltet.

– BREEAM-NOR er integrert i alle våre interne systemer, og med erfaring fra gjennomføring av BREEAM- prosjekter arbeider vi kontinuerlig for å forbedre prosjektering, innkjøp, rutiner og sjekklister for produksjon med nye erfaringer, sier Winsvold. – Det er kundene som bestemmer om byggene skal sertifiseres, og det gleder meg å se at så godt som alle ønsker sertifisering. Det ivaretar kvalitet gjennom hele prosessen, gjennom planlegging, prosjektering, innkjøp, og produksjon. Det gir et tydelig stempel på det ferdige bygget, sier hun. Det gjelder også for sertifisering på Very Good-nivå.

– Vår erfaring er at BREEAM-sertifisering i seg selv bidrar til kvalitet gjennom hele prosessen. Det er ikke nødvendig å strekke seg etter Excellent for å oppnå disse fordelene, sier hun.

Med sine 130 ansatte håndterer VEDAL-konsernet prosjekter for om lag 2,5 mrd. kroner årlig i det sentrale østlandsområdet. VEDAL er for tiden involvert i flere store prosjekter som skal BREEAM sertifiseres, både på bolig- og næringssiden. Noen eksempler på pågående BREEAM prosjekter er Spikerverket for Avantor, Fyrstikkallèen for Ugland Eiendom, Økern Portal for Oslo Pensjonsforsikring, Eufemia og Eufemias plass for OSU. Landbruksvartalet i Oslo er et FutureBuilt-prosjekt som også støttes av ENOVA.

– Det er høyt aktivitetsnivå og mye å gjøre. Få med at flere gode hoder ønskes velkommen til Miljøavdelingen i VEDAL, sier Winsvold avslutningsvis.

 

Eufemias Hage er det første designfasesertifiserte boligprosjektet