ARTIKKELANNONSE

DNB Scandinavian Property Fund

Slik etterlever vi vårt samfunnsansvar
BREEAM_NOR_logo_cmyk

DNB Scandinavian Property Fund (DNB SPF) eies av norske og europeiske institusjonelle kunder, hovedsakelig pensjonskasser og livselskaper. Eiendomsverdien i fondet utgjør ca. NOK 7,5 mrd. og fondet er i sterk vekst. DNB SPF forvaltes av DNB Næringseiendom AS, som omfattes av DNB’s retningslinjer for samfunnsansvar. DNB konsernet stiller strenge krav til at virksomheten ikke skal medvirke til krenkelse av menneskerettigheter, at arbeidstakeres interesser skal ivaretas, at vi har nulltoleranse for korrupsjon. Det er innført strenge krav til oppfølging og kontroll av leverandører, aktiv bekjempelse av økonomisk kriminalitet eller andre handlinger som kan oppfattes som uetiske.

For å ha et gjennomgående sterkt fokus på miljøarbeidet har vi blant annet tatt i bruk miljøstyringssystemet  ISO 14001. Gjennom styringssystemet gjennomføres det revisjoner – som innebærer at vi holder fokuset oppe. Likeså BREEAM sertifisering av fondets eiendommer. Alle fondets eiendommer skal være sertifisert innen utgangen av 2019. Forvalterorganisasjonen utvikles også gjennom DNB’s egne web baserte utviklings- og læringsprogram i etikkbaserte problemstillinger. På denne måten kan forvalter og fondet kapitalisere på å være del av DNB konsernet i etterlevelsen av sitt samfunnsansvar.

For å dokumentere fondet og forvalters miljøarbeid og samfunnsansvar i utøvelsen av fondsforvaltningen, gjennomføres en årlig benchmark kalt GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) Dette er en internasjonal  benchmark, der  823 fond og eiendomsselskaper fra 62 land deltok i 2016. GRESB måler eiendomsporteføljens miljømessige status, forvalters evne til å organisere miljøarbeidet samt arbeidet med samfunnsansvar i bredere forstand. Fondet har de senere år oppnådd klassifiseringen «Green Star» som er høyeste oppnåelige klassifisering i undersøkelsen. Etter fjorårets høye score, var vi usikre på om det var mulig å heve denne scoren ytterligere, sier Gro Boge, CEO i DNB Næringseiendom AS. Desto mer gledelig er det at fondet i 2017 har hevet scoren til 83, opp 2 poeng fra fjoråret, og hele 20 poeng høyere enn snittet i indeksen. Fondet ble samtidig nr 2 i sin «peer-group» som består av 89 fond, og nr 21 av 356 europeiske deltagere.

RE-5

GRESB benchmark er ikke bare en sentral del i oppfølgingen av vårt samfunnsansvar, det er også en forutsetning for å lykkes med å tiltrekke oss investorer. Internasjonalt har GRESB-måling  vært en forutsetning fra flere av investorene for å investere i fondet, men også nasjonalt har vi merket økt interesse blant investorene for vårt arbeid på dette området. Dette fokuset tror vi bare intensiveres i fremtiden, avslutter Gro Boge.

GRESB Benchmark er ikke bare en sentral del i oppfølgingen av vårt samfunnsansvar – det er også en forutsetning for å lykkes med å tiltrekke oss investorer.